Piikkiö-Seura ry

Tule mukaan Piikkiö-Seuran toimintaan

 

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Yritykset, yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt voivat olla kannatusjäseninä.

Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 15euroa/vuosi ja yhteisöiltä 25 euroa/vuosi.

 

Hyviä syitä liittyä jäseneksi:

 • halu vahvistaa piikkiöläistä kotiseutuhenkeä
 • halu vahvistaa Piikkiötä matkailukohteena
 • halu vahvistaa piikkiöläistä luonto- ja retkeilyharrastusta
 • halu tukea historiatiedon ja nykytiedon keruuta, tallennusta ja esittelyä
 • kiinnostus julkaisutoimintaan ja sen tukemiseen

 

Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä seuran jäsensihteeriiin Outi Gyléniin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

 

Piikkiö-Seuralla ei juuri nyt ole meneillään mitään hankkeita

 

Postikorttisarja

Seurasta on saatavana postikorttisarja piikkiöläisestä luonnosta sekä Piikkiön viirejä.

 

 

Piikkiö-kortit

Piikkiöläistä luontoa kuvina on kuuden kortin sarja, jonka on kuvannut piikkiöläinen Mikko (Miska) Ylitalo. Tämän sivuston kuvituksena on käytetty sarjan kuvia.

Tiedustelut: Hannu Rastas puh. 050 3541363

 

Piikkiö taloista taajamaksi

Kotiseudun tietopaketti digitaalisessa muodossa. Tuhannen vuoden tarina Piikkiön keskeisten kylien vaiheista: karttoja, kuvia ja tietoa.

Aineiston koonnut ja muokannut: Eero Hanhijärvi/Piikkiö-Seura Työ valmistunut vuonna 2008.

Teos löytyy "Historian havinaa"- valikosta

Piikkiö-viiri

Piikkiön viiri Punakeltaisissa isännänviireissä yhdistyvät Piikkiön kuntavaakuna ja Varsinais-Suomen maakuntaviiri. Isännänviiri soveltuu:

 • omaan käyttöön
 • lahjaksi
 • kotipihalle
 • mökkimaisemiin
 • omakotitaloon
 • rivitaloon
 • kerrostaloon
 • maatilalle
 • julkisiin kohteisiin

Isännänviirin pituudet ovat:

 • 5,5 metriä (hinta 72 euroa/seuran jäsenille 66 euroa)
 • 4,5 metriä (hinta 66 euroa/seuran jäsenille 60 euroa)

Pidempi viiri soveltuu vähintään 11 metrin salkoihin ja lyhyempi enintään 10 metrin salkoihin.

Tee tilauksesi Hannu Rastaalta puh. 050 3541363.

 
 

Vuonna 2004 tehtiin esiselvitystä piikkiöläisistä ympäristökohteista: pulmista, toiveista ja mahdollisuuksista. Alueellisesti liikuttiin Piikkiön keskustaajaman kaikissa osissa ja yhteenvedossa oli mukana parikymmentä eri pienaluetta. Vuodelle 2005 oltiin etsimässä esimerkkikohteita kunnostettavaksi ja yhtenä ennakkoehtona oli se, että löytyy välitöntä talkoovoimaa oman lähiympäristön parannustoimiin ja että kunnostustyön mittakaava on mahdollisuuksien rajoissa.

Piikkiön pääraitti Hadvalantie jätettiin sovinnolla sivuun, koska vireillä on tiehallinnon pikaisia hankkeita keskustaajamassa. Seulonnan tuloksena päädyttiin kolmeen kunnostuskohteeseen: Kurjenkankareen alue, Pappilanketo ja Piikkiön jokivarsialueet. Kahdella ensimmäisellä alueella tunnistettiin vahva talkoohenki ja jokilaaksoalueen merkitys maisemassa toi sen mukaan. Hankesuunnitelmat tehtiin viime vuoden syksyllä Piikkiö-Seuran ollessa hakijana ja uusi keskustaajaman asukasyhdistys yhteistyökumppanina. Hankkeen virallinen hyväksyntä tehtiin toukokuussa, joten varsinainen toteutusaika jäi loppukesän ja syksyn kuukausille. Sääolot kuitenkin suosivat hankettamme. Lämmin ja kuiva syksy antoi riittävän lisäajan, vaikka aloitus viivästyi alkuperäisistä tavoitteista.

Samaan aikaan kunnostustyön rinnalla on jatkettu alueen kehityshistorian kokoamista. Suuri osa piikkiöläisistä asuu tänä päivänä keskustaajaman kylissä, jotka ovat vahvasti rakennettuja ja liikenneväylien hallitsemia. Karttojen ja muiden arkistotietojen avulla on kerrottavissa miten nykyiseen tilanteeseen on asteittain tultu. Tämän tiedon esittäminen havainnollisesti vaatii valtavan taustatyön ja myös hyvät tekniset ratkaisut. Kokoamistyön laajuuden johdosta olemme järjestämässä hankkeelle vielä jatkoaikaa tammi-helmikuulle 2006. Esiselvityksen suunnittelusta tämän hankkeen loppuraporttiin kuluu näin ollen aikaa kaikkiaan kaksi ja puoli vuotta. Toivomme tuloksena olevan edelleen jatkuvan ja laajenevan kiinnostuksen omaa asuinympäristöä ja muuta lähiympäristöä kohtaan.

Ympäristön hoitoa jatketaan vuonna 2006

Kunnostustoimenpiteet alkoivat Piikkiön pappilan vieressä kalliokedolla elokuun viimeisenä viikonloppuna. Keto niitettiin, ja alueelta raivattiin pensaita. Talkoissa mukana olleet saivat tuntumaa myös riukuaidan tekemisessä, sillä kedon eteläosaan rakennettiin aitaa 60 metriä. Ensimmäisen talkoopäivän iltana järjestettiin myös Perhosten yö, jossa sai tutustua loppukesän yöperhoslajistoon.

Pappilankedon lähialueiden asukkaat huolehtivat kedon hoitamisesta jatkossa. Alkuja loppukesällä järjestetään niittotalkoot. Ennen kasvukauden alkua alue haravoidaan. Talkoiden taustatukena on Piikkiön keskustaajaman asukasyhdistys. Kurjenkankareen joutomaita kunnostettiin elokuun lopulta lokakuun loppuun. Asukkaat olivat omaehtoisesti ja erittäin aktiivisesti mukana. Museovirasto on huolehtinut läheisen muinaismuistoalueen hoidosta useita vuosia. Asukkaat raivasivat nyt myös muinaismuistoalueen länsiosia. Hiljalleen laajentunut haavikko on tarkoitus pitää kurissa. Nyt kaulotut haavat kaadetaan parin vuoden kuluttua. Joutomaalta niitettiin kuormakaupalla heinää, ja alue kynnettiin. Radan läheisyyteen istutettiin kuusia.

Kurjenkankareen viherpeukaloilla on ensi kesänä mahdollisuus oman kasvimaan ylläpitoon. Kaikkia viheralueita ei tarvitse muuttaa puistoiksi, mutta niitto pari kertaa vuodessa estää heinikoitumista ja vesakoitumista. Hankkeen aikana huomattiin, miten tarpeellinen ja kätevä apuväline yhden miehen niittokone on. Asuinalueilla on valmiutta niittää läheisiä joutomaita, kunhan on välineitä saatavilla. Ympäristönsuojelutoimelle onkin tehty aloite niittokoneen hankkimiseksi. Pieni satsaus vaikuttaisi etenkin loppukesän maisemiin. Ei enää miehenkorkuista pujoa.

Jokilaakson itärantojen kunnostus alkoi syksyllä. Näkymiä avarrettiin kaatamalla puustoa ja raivaamalla pensaita. Raivausjäte haketettiin ja käytettiin Koroisten koulun alapuoliseen luontopolkuun. Alueella oli myös niittotalkoita. Jokirinteeseen on valmistunut lyhyt luontopolkukierros, mahdollisuus päästä lähelle jokea. Vaihtelevaan maastoon tehtiin portaat, ja rannan ”laguuniin” johtavat pitkospuut. Näin kosteikkoalueellekin voi piipahtaa kuivin jaloin. Kunnostustoimia on ohjannut Varsinais-Suomen Perinnemaisemayhdistys ry. Yhdistys on koostanut samalla hoitosuunnitelman, jonka ohjeiden mukaan hoitotoimenpiteitä jatketaan. Jokilaaksoa tullaan hoitamaan perinnemaisemakokemusten suuntaisesti. Hoidon myötä jokirinteeseen palautuu tai vahvistuu sen luonnonmukainen kasvillisuus. Niittoa jatketaan, mutta jokilaaksossa kokeillaan todennäköisesti myös kydöttämistä.

 

 

Piikkiö-seura kokoaa ja tallentaa tietoja sekä menneistä ajoista että nykypäivästä, kiinnittää huomiota piikkiöläisen ympäristön ja maiseman omaleimaisuuksiin, pyrkii lisäämään kotiseudun tuntemusta ja tuomaan Piikkiötä tutuksi myös muualta tuleville.

Tallennamme piikkiöläisiä kuvia ja perinneaineistoa "Topoteekki"- kuvatietokantaan. Hanke on Euroopan laajuinen ja seura on suomalaisten edelläkävijöiden joukossa mukana tallentamassa kotiseutuhistoriaa.

Pääset tutustumaan tallenteisiin kotisivujen "Kuvagalleria"- osiossa

Seuran käytössä on skannerilaitteet, joilla kuvien taltiointi käy nopeasti. Onko hallussasi valokuvia tai muuta aineistoa, jotka kannattaa tallentaa digitaaliseen arkistoomme? Ota yhteyttä Hannu Rastaaseen 050 3541363 tai Timo Saarikkoon 0405006938

Alakategoriat