Piikkiö-Seura ry

Piikkiö-seuran toimintamuotoja

  • Piikkiö-tuntemusta lisäävät retket ja tutustumiskäynnit
  • esitelmät, koulutustapahtumat ja näyttelyt
  • valokuvien ja asiakirjojen tallennus
  • julkaisutoiminta
  • omaleimaisten luontokohteiden esittely
  • kaavoituksen seuranta ja lausunnot
  • yhteydenpito ja aloitteet kuntasektorilla
  • kehityshankeideointi ja -osallistuminen
  • yhteydenpito yhdistyssektorilla
  • jäsentapahtumat