Piikkiö-Seura ry

Retkeilyä lähimaisemissa

Jäsenretkiperinnettä on pidetty yllä ja osallistujia on ollut sopivasti. Toukokuun lopulla retkibussi lähti Lietoon kohteena Vanhalinnan pihapiiri. Kiipesimme Linnavuoren huipulle ja kiersimme kaikki kartanomiljöön lukuisat näyttelyt, osa niistä vaihtuvia ja osa pysyviä alueen ja talon historiaan liittyviä. Osallistujia oli matkassa 32. Elokuun puolivälissä osallistujamäärä miltei tuplattiin, kun tutustuttiin Eero Hanhijärven opastamana Piikkiön kirkon ja seurakunnan vaiheisiin sekä kierrettiin hautausmaan eri osissa. Kirkkoherra Tapio Määttä esitteli samalla kierroksella uusimman vielä työn alla olevan hautausmaan laajennuksen. Esittelyjen jälkeen oli kahvitus seurakuntatalolla.

Kuvia Piikkiöstä – ota osaa

Piikkiöläisen luonnon erityispiirteet, kotiseutumaisemat, tilannekohtaiset kuvakulmat, hyvät sattumaotokset. Mikä hyvänsä näistä voi olla lähtökohtana osallistumiselle Piikkiö-Seuran luontokuvakisaan. Rakennettukin ympäristö on täynnä luonnonilmiöitä tai se ilmentää piikkiöläistä kulttuurimaisemaa. Tuollaisia kohteita halutaan tallentaa onnistuneiden kuvien kautta ja tuoda yleisemmin näkyville esimerkiksi korttisarjan muodossa. Luontokuvakisasta päätettiin keväällä 2005 ja kuvien jättöaika päättyy maaliskuussa 2006. Yleisöllä on Piikkiö-Päivillä tilaisuus valita suosikkinsa ehdokkaiden joukosta. Lähemmät tiedot valokuvakisasta löytyvät Ajankohtaista-sivulta.

Piikkiö-viirejä hankittu

Seuran viirivarastoa täydennettiin vuoden aikana, koska varsinkin lyhyempi viirimalli uhkasi loppua kesken. Viirejä on piikkiöläisissä tangoissa jo lähes 150 kappaletta ja näyttävää edustusta löytyy muiltakin paikkakunnilta.

Murreaineistoa selvitetty

Murrenauhoituksia tehtiin 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa likimain joka pitäjässä. Piikkiössä on haastateltu ainakin 24 henkilöä, pääosin iäkkäitä 1800-luvun puolella syntyneitä. Haastattelujen pituus on keskimäärin runsas tunti. Nauhoja on säilytetty Turun yliopiston Suomen kielen laitoksella, Fennicumissa, joka on ryhtynyt digitoimaan aineistoa ainakin osittain. Vanhat äänitysnauhat eivät kestä enää käyttöä tai edes pidempää säilytystä ja digitoinnilla on jo kiire. Piikkiöläisestä aineistosta on nyt osa digitoitu ja aineistoa on Piikkiö-Seuran toimesta syksyllä koekuunneltu. Hankkeen edistymistä seurataan.

Lähiympäristöhanke etenee

Seuran suurin ponnistus on kohdistunut hanketoteutukseen sekä piikkiöläisessä maisemassa että arkistojen ja karttojen maailmassa. Joulukuussa 2004 laaditulle hankesuunnitelmalle saatiin Varsinais-Suomen TE-keskuksen hyväksyntä ja tukipäätös toukokuun 2005 lopulla. Kesän aikana tehtiin valmistelua käytännön toteutukseen, muun muassa luontokartoitusta jokilaaksossa. Talkoot ja muut käytännön työt maastossa alkoivat elokuussa ja ovat jatkuneet joulukuulle asti. Töitä on tehty Pappilankedolla, Kurjenkankareen alueella sekä Piikkiön jokilaaksossa.

Tietojen keruu Piikkiön keskustaajaman rakentumisesta ja tietojen muokkaaminen yhtenäiseen havainnolliseen muotoon on toinen suurponnistus, jota erityisesti Maija ja Eero Hanhijärvi ovat toteuttaneet. Se työ on edelleen käynnissä ja tietopaketti valmistuu kevääksi.

Hankekokonaisuudesta löytyy lisää tietoa Ympäristö- ja Hanketietoa-sivuilta.

Ympäristötyö käyntiin

Ympäristöhanke oli seuran suurin ponnistus ja se merkitsi uudentyyppisiä yleisötapahtumia, aktiivista perusselvitystä ja yhteydenpitoa kiinteistöomistajiin sekä muihin yhteistyötahoihin. Toteutuksen avainhenkilönä oli seuramme jäsen Anu Johansson, jonka selvitystyön pohjalta voidaan edetä konkreettisiin toimiin. Hankkeen myötä olimme myös seurana tukemassa uuden asukasyhdistyksen synnyttämistä Piikkiön keskeiselle asuinalueelle. Uusi yhdistys perustettiin syyskuussa.

Retkille lähdettiin

Seura järjesti kaksi jäsenretkeä, joille osallistuttiin aktiivisesti. Kesäkuun puolivälin retki suuntautui ensiksi Lyydikkylään kohteena maamme suurin tammi. Tammihan on Piikkiön sekä myös Piikkiö-Seuran tunnuspuu. Sen jälkeen retkeläiset kiersivät Munsten luontopolun ja tutustuivat muutenkin tuohon värikästä paikallishistoriaa edustavaan tilaan. Retkeläisiä oli 27. 

Elokuun alkupuolella oli toinen retki Paimion puolelle Viksbergin maisemiin. Oheinen kuvasarja kertoo retkikohteista, jotka edustivat kaikki omassa lajissaan mielenkiintoista näkökulmaa paikalliseen ja alueelliseen kulttuurihistoriaan. Retkikohteissa oli erinomaisia opastajia: Kaistilan tilalla Kauko ja Tauno Kaistila, Viksbergin kartanossa Christel Kirkus sekä Pyhän Jaakobin kirkossa Anne Kuopila. Osallistujamäärä oli tähänastinen ennätys 53 henkilöä. Siis runsas kolmannes seuran koko jäsenmäärästä oli liikkeellä yhtaikaa.

Mukana yhteistyössä

Vuonna 2004 tuli valmiiksi moni sellainen hanke, jossa Piikkiö-Seura on ollut yhteistyökumppanina. Toukokuussa avattiin käyttöön Linnavuoren reitistö palvelemaan retkeilijöitä, kuntoilijoita sekä luonnosta ja historiallisista tiedoista kiinnostuneita. Seuramme edustajat ovat olleet tuottamassa sisältöä luontokohteiden ja historiallisten kohteiden opastustauluihin. Marraskuussa julkaistiin Piikkiön historia 2 –teos, jonka kuvamateriaalin hankinnassa seuramme tallennustoimikunta on voinut antaa apuaan. Lisäksi yhteistyö Piikkiön seurakunnan kanssa on tuottanut näkyvää tulosta tämän joululehden teemasivujen muodossa.

Tietoa tarjolla

Seura oli monessa tapahtumassa mukana kertomassa toiminnastaan ja välittämässä seuran tuotteita. Laajimpina tapahtumina olivat keväinen Piikkiö Päivä sekä syyskuun alussa Tuorlassa toteutettu Kurkistus maalle –tapahtuma. Sen lisäksi olimme esillä heinäkuun lopussa Hepojoki-päivässä, elokuussa Kirismäki-päivän luontoteemassa sekä syyskuussa Nunnan omakotiyhdistyksen jäsentapahtumassa.

Emeritusprofessori C.J. Gardberg esittelee
Kuninkaantie -teostaan Tuorlassa keväällä 2003

Emeritusprofessori C.J. Gardberg esittelee Kuninkaantie -teostaan Tuorlassa keväällä 2003. Kuva: Hannu Rastas

Retkeilyä ja luontoa

Kesäkuun alussa Eero Hanhijärven opastuksella kävelyretki Salvelanmäen ja Huttalanmäen maisemissa. Sade taukosi juuri parahiksi, mutta ehti verottaa osallistujajoukkoa. Vastaava retki tullaan varmasti toteuttamaan myöhemminkin, josko säänhaltijat olisivat suosiolliset.

Kesäkuun puolivälissä retkikohteena Tuorlan Kuninkaanniitty ja sen viereinen metsäalue. Oppaana toimi dosentti Arja Ojala. Mukana oli 15 kiinnostunutta. Retki oli osa Pohjoismaisen luonnonkukkien päivän ohjelmaa.

Piikkiöläinen kartanokierros kokosi elokuussa yli 40 retkeläistä bussiin. Matka suuntautui ensin Hepojoelle Bussilaan, jossa isäntäväen edustajana ja esittelijänä toimi Risto Reims. Sieltä suuntasimme Linnunpään kartanoon, jonka ympäristöä ja vaiheita esitteli Jukka Näsänen. Viimeinen kohde oli tutumpi Tuorla, luotsaajana Eero Hanhijärvi. Hänen kokoamiaan tietoja kuultiin muutenkin matkan varrella, kartanoista yleisesti ja piikkiöläisistä erityisesti.

Luontoteemaan liittyen järjestettiin syyskuussa opastusta sienien tunnistamiseen ja käyttöön. Asiantuntijana toimi turkulainen Jouni Issakainen, joka Timo Vuorisalon kanssa kokosi esittelyyn noin 70 sienilajia. Tapahtuman kävijämäärä oli noin 50.

Mukana kuvassa

Piikkiö-Seura on järjestänyt oman esittelypisteensä vuoden mittaan moniinkin paikallisiin tapahtumiin: toukokuussa PiikkiöPäivä sekä elokuussa Hepojoki-päivä ja Kirismäki-tapahtuma. Seuratietoutta jaettiin myös sienitapahtumassa.

Seura oli mukana kuvassa, kun Rungon omakotiyhdistys piti lokakuussa vuosijuhliaan: Eero Ahtikari kokosi tilaisuuteen vanhaa valokuva-aineistoa runkolaisten katsottavaksi ja täydennettäväksi. Muutenkin valokuvien ja asiakirjojen tallennustyötä on voitu jatkaa eli niitä on jäljennetty sähköiseen arkistoon, jossa on nyt yli 1000 jäljennettä.

Kansalaisopistoyhteistyötä

Maaliskuinen esitelmäsarja on toteutettu yhteistyössä alueen kansalaisopiston kanssa. Syksyllä käytiin Anu Johanssonin luotsaamana opintopiirinä läpi kotiseutuharrastuksen kohteita ja tietolähteitä: tiloista, taloista, kylistä, esineistä, arkistoista.