Piikkiö-Seura ry

Retkeilyä lähimaisemissa

Jäsenretkiperinnettä on pidetty yllä ja osallistujia on ollut sopivasti. Toukokuun lopulla retkibussi lähti Lietoon kohteena Vanhalinnan pihapiiri. Kiipesimme Linnavuoren huipulle ja kiersimme kaikki kartanomiljöön lukuisat näyttelyt, osa niistä vaihtuvia ja osa pysyviä alueen ja talon historiaan liittyviä. Osallistujia oli matkassa 32. Elokuun puolivälissä osallistujamäärä miltei tuplattiin, kun tutustuttiin Eero Hanhijärven opastamana Piikkiön kirkon ja seurakunnan vaiheisiin sekä kierrettiin hautausmaan eri osissa. Kirkkoherra Tapio Määttä esitteli samalla kierroksella uusimman vielä työn alla olevan hautausmaan laajennuksen. Esittelyjen jälkeen oli kahvitus seurakuntatalolla.

Kuvia Piikkiöstä – ota osaa

Piikkiöläisen luonnon erityispiirteet, kotiseutumaisemat, tilannekohtaiset kuvakulmat, hyvät sattumaotokset. Mikä hyvänsä näistä voi olla lähtökohtana osallistumiselle Piikkiö-Seuran luontokuvakisaan. Rakennettukin ympäristö on täynnä luonnonilmiöitä tai se ilmentää piikkiöläistä kulttuurimaisemaa. Tuollaisia kohteita halutaan tallentaa onnistuneiden kuvien kautta ja tuoda yleisemmin näkyville esimerkiksi korttisarjan muodossa. Luontokuvakisasta päätettiin keväällä 2005 ja kuvien jättöaika päättyy maaliskuussa 2006. Yleisöllä on Piikkiö-Päivillä tilaisuus valita suosikkinsa ehdokkaiden joukosta. Lähemmät tiedot valokuvakisasta löytyvät Ajankohtaista-sivulta.

Piikkiö-viirejä hankittu

Seuran viirivarastoa täydennettiin vuoden aikana, koska varsinkin lyhyempi viirimalli uhkasi loppua kesken. Viirejä on piikkiöläisissä tangoissa jo lähes 150 kappaletta ja näyttävää edustusta löytyy muiltakin paikkakunnilta.

Murreaineistoa selvitetty

Murrenauhoituksia tehtiin 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa likimain joka pitäjässä. Piikkiössä on haastateltu ainakin 24 henkilöä, pääosin iäkkäitä 1800-luvun puolella syntyneitä. Haastattelujen pituus on keskimäärin runsas tunti. Nauhoja on säilytetty Turun yliopiston Suomen kielen laitoksella, Fennicumissa, joka on ryhtynyt digitoimaan aineistoa ainakin osittain. Vanhat äänitysnauhat eivät kestä enää käyttöä tai edes pidempää säilytystä ja digitoinnilla on jo kiire. Piikkiöläisestä aineistosta on nyt osa digitoitu ja aineistoa on Piikkiö-Seuran toimesta syksyllä koekuunneltu. Hankkeen edistymistä seurataan.

Lähiympäristöhanke etenee

Seuran suurin ponnistus on kohdistunut hanketoteutukseen sekä piikkiöläisessä maisemassa että arkistojen ja karttojen maailmassa. Joulukuussa 2004 laaditulle hankesuunnitelmalle saatiin Varsinais-Suomen TE-keskuksen hyväksyntä ja tukipäätös toukokuun 2005 lopulla. Kesän aikana tehtiin valmistelua käytännön toteutukseen, muun muassa luontokartoitusta jokilaaksossa. Talkoot ja muut käytännön työt maastossa alkoivat elokuussa ja ovat jatkuneet joulukuulle asti. Töitä on tehty Pappilankedolla, Kurjenkankareen alueella sekä Piikkiön jokilaaksossa.

Tietojen keruu Piikkiön keskustaajaman rakentumisesta ja tietojen muokkaaminen yhtenäiseen havainnolliseen muotoon on toinen suurponnistus, jota erityisesti Maija ja Eero Hanhijärvi ovat toteuttaneet. Se työ on edelleen käynnissä ja tietopaketti valmistuu kevääksi.

Hankekokonaisuudesta löytyy lisää tietoa Ympäristö- ja Hanketietoa-sivuilta.